Resurscentrum

Resurscentrum waxey isku keenta hawlo badan oo oo taageeri doona dadka iyo ururrada.

Bemanningstjänst ee degmada iyo baabuurta gaarka waa qayb ka mid ah Resurscentrum .