ናይ ቤት ትምህርቲ መግቢ

ክልተ ዓይነት ኣማራጺ ቀረብ ናይ መግቢ ኣሎ ሓደ ካብኦም ከኣ ኣሕምልቲ (vegetarisk) እዩ።

ናይ መግቢ ኣለርጂ ተገርሉ ነቲ ኮልዓ ካሊ ዓይነት ንዑኡ ዝሳማ ማ ዕ መግቢ ኣማራጺታት ይረኪብ።ኣብዚ ከተመልክቱ ትኽሉ ብዛዕባ ዝተፈለየ መግቢ።

ኣብዚ ተወከሱ ዘተፈለየ መግቢ ምስእትደሊዩ። Opens in new window.