ፍሉይ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንስንኩላን

እቶም ናይ ምምዕባል ጸገም ወይ ናይ ሓንጎል ጸገም ዘለዎም ካብ 20 ንላዕሊ ዝዕድሚኦም መሰል ኣለዎም ፍሉይ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንስንኩላን ክረክቡ።

አቲ ትምህርቲ ብመጽናዕቲ ዝተገብረ ኮይኑ በቲ ናትካ ዓቅሚ ናይ ምዕባለን ክእለቲን ዝተዳለወ እዩ።

ኣብዚ ኣንብቡ ብ ትግርኛ ብዛዕባ ፍሉይ ናይ ዓበይቲ ትምህርቲ ንስንኩላን። External link, opens in new window.