ክራይ ኣባይቲ

ኣብዚ ምምሕዳርና ዝዊኒኖ ገዛዊቲ የቢልናን ።አቶም ኒግልገለሎም ገዛዊቲታት ብዚተፈላለዩ ካላኦት ትካላት ይመሓደሩ።

ኣብዚ ምምሕዳርና ናይ ገዛ ክራይ ኣባይቲ ብ Faxeholmen AB ይመሓደሩ ኩሎም ዚካረዩ ገዛን ኣዳራሽን ኣብ ምምህዳርና ዝርከቡ።

 

ግላዊ ገዛ ክራይ ኣባይቲ

HSB Hyreshem AB External link, opens in new window.

Helsingehus External link, opens in new window.

Husö Fastighets AB External link, opens in new window.

Stenhus AB External link, opens in new window.

Hälsinge Kulturfastigheter AB External link, opens in new window.


ናይ ዕድጊ ገዛዊቲ

Brf Nymåla External link, opens in new window.

Brf Ljusne External link, opens in new window.

Brf Borgmästargården i Söderhamn External link, opens in new window.