Kultur

Tillsammans skapar vi ett kreativt och rörligt kulturliv!

Kulturenheten arbetar för att skapa ett mångsidigt föreningsliv som ger stimulerande upplevelser och skapar en stark attraktionskraft till Söderhamns kommun. Utbudet skall innehålla både bredd och spets. Tillsammans med initiativrika och engagerade föreningar och enskilda personer i kommunen skapas ett kreativt, rörligt och spännande samhälle att bo och verka i.

Söderhamnarnas öppenhet i kombination med det rika föreningslivet och de vackra kulturmiljöerna gör Söderhamn till en stad att uppleva både sommar som vinter!

Exempel på arrangemang som kommunens kulturenhet står bakom är: Kultur i skolan, konserter på Söderhamns teater, utställningar på Söderhamns museum och i vår "konstfönster" på Norra Hamngatan, Världsarvsjazzen samt årligt återkommande arrangemang som exempelvis Nationaldagsfirande.

I Evenemangskalendern hittar du vad som är på gång just nu Länk till annan webbplats.

Museum och övriga besöksmål hittar du på visitsoderhamn.se Länk till annan webbplats.

Kulturenhetens främsta uppgift är att agera möjliggörare för civilsamhällets kulturaktörer. Inom den kommunala verksamheten arbetar vi främst med uttrycksformer inom konst, litteratur, film, musik, teater och dans samt museiverksamhet och till viss del frågor som rör kulturmiljö. Kulturenheten deltar i samhällsbyggnadsprocesser internt inom kommunen samt ansvarar för delar av verksamheten i Söderhamns stadsmuseum, uthyrning av och arrangemang i Söderhamns teater samt för kommunens konstinköp. Vi samordnar projekt gällande konstnärlig gestaltning i samband med nybyggnationer i kommunens fastigheter, andra typer av kulturprojekt riktat till olika målgrupper, samordnar arrangemang inom ramen för kultur i skolan, föreningsutveckling, kompetensförsörjning till kulturaktörer, kulturarrangemang med mera.

Vi handlägger också bidrag till kulturföreningar och studieförbund samt kulturstipendier och kulturpris.

Relaterade länkar

Senast uppdaterad: 6 maj 2022
Uppleva och göra

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn